วันอังคาร, 11 พฤษภาคม 2564

ภาษายอง หมวดหมู่ กริยา การกระทำสิ่งต่างๆ

หมวดหมู่ กริยา การกระทำสิ่งต่างๆ

ในหน้านี้จะเป็นการรวบรวมคำ กริยา การกระทำสิ่งต่างๆ ในภาษายองที่ใช้กันในชุมชนแห่งหนึ่ง ในอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เช่น   เตียว แปลว่า เดิน ผ่อ แปลว่า ดู  โดยเรียบลำดับในตาราง ตามความคิดที่คิดขึ้นได้ และจะมีการขยายความในคำนั้นๆในบทความต่อๆไปครับผม

กึดยาก แปลว่า คิดจะลงมือทำงาน แต่ยังไม่ได้ทำ ยังคิดไม่ออก เหมือนจะเหนื่อยๆ ออกแนวกลัวๆไปก่อน

เมิง ฮึเมิง หึเมิง แปลว่า ลูกๆ หลานๆ ที่ผู้มีอายุเรียกเด็กๆลูกหลานของตนเอง

หับ งับ แปลว่า ปิด

สุ๊บ แปลว่า สวม ใส่

กั๋ด ภาษายอง แปลว่า เย็น กั๋ดจีดๆ ก็คือเย็นๆๆ

ขะใจ๋โวยๆ แปลว่า เร็วๆ เร็วเข้า อย่าช้า

สับป่ะหลี่ ภาษายอง แปลว่า ปิ้นป๊อกปิ้นแป๊ก ว๊อกนัก

งาว แปลว่า โง่

ปุ๊ดตืน ภาษายอง แปลว่า ขาดทุน หลำไยราคาต๊ก ปุ๊ดตืนปุ๊ดเบ๊อะปุ๊ดเบ๋อ